Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Jaromir Lechowicz

Projekty badawcze finansowane z funduszy zagranicznych

1. Badania nad technologią otrzymywania polimerów biodegradowalnych z udziałem wybranych makroinicjatorów wielowodorotlenowych, Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie: Konkurs na projekty B+R, realizacja projektu, 01.2020 – 06.2020, wykonawca

2. Projekt kluczowy nr: POIG.0101.02-00-015/08, pt. „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Zadanie badawcze 6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2008-2015; charakter udziału w projekcie - wykonawca.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

3. Projekt kluczowy nr: POIG.01.03.01-30-173/09, pt. „Silseskwioksany jako nano-napełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”; wnioskodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2009-2013; charakter udziału w projekcie - wykonawca.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”.

4. Projekt badawczy w ramach programu „Bon na innowacje”, BNI/26/0759/11 pt. Wykorzystanie biokomponentów do formułowania nowych kompozycji parafinowych mających zastosowanie do produkcji wkładów zniczowych parafinowych i olejowych z ustaleniem niezbędnych parametrów koniecznych do wdrożenia produkcji na rzecz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LEDPOL” Lucjan Kułeczko, 27-630 Zawichost, ul. Krochmalna 15, 2011, charakter udziału w projekcie - kierownik projektu.
Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Fundusze europejskie, Inteligentny rozwój”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Projekty badawcze finansowane z funduszy krajowych

5. Projekt badawczy MNiSzW nr N N507 329636, Uwarunkowania strukturalne swobodnej energii powierzchniowej poliuretanów, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2009—2011, charakter udziału: wykonawca
6. Projekt rozwojowy NCBR N R05 0001 06/2009 - Bezhalogenowe, uniepalnione kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2009-2011; charakter udziału w projekcie - wykonawca.
7. Projekt celowy MNiSW nr 6 ZR7 2006C/06751, Opracowanie technologii wytwarzania nienasyconych żywic poliestrowych przeznaczonych do produkcji tłoczyw warstwowych wraz z linią do analizy rozrzutu masy cząsteczkowej poliestrów, miejsce realizacji: Politechnika Rzeszowska i Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna SA”, okres realizacji: 2007-2009, charakter udziału: wykonawca
8. Projekt własny MNiI nr 3 T09 B 048 28 - Ceramiczne tworzywa porowate o strukturze piany wytwarzane metodą odlewania z gęstwy żelującej, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji 2005-2008, charakter udziału: wykonawca
9. Projekt badawczy własny MNiSzW nr 3 T09B 083 29, pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne polimerów hiperrozgałęzionych”, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2005-2009,charakter udziału w projekcie: pierwszy główny wykonawca. Projekt wyróżniony.
10. Projekt badawczy KBN nr 3T09B 078 19 - Synteza katalizatorów metalokompleksowych immobilizowanych na nośnikach polimerowych, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2004-2007, charakter udziału: wykonawca
11. Projekt badawczy KBN nr 4T09B 125 22– Zastosowanie hydrożeli polimerowych do procesu formowania procesów ceramicznych metodą odlewania z gęstwy żelującej, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2002-2004, charakter udziału: wykonawca.
12. Projekt badawczy KBN nr 3T09A 069 19, Synteza i przemiany polimerów hiperrozgałęzionych. Modelowanie i weryfikacja eksperymentalna. Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2000-2002, charakter udziału w projekcie: pierwszy główny wykonawca.
13. Projekt badawczy KBN nr 3TO9B 078 19 - Badania nad wykorzystaniem kompleksów chromu, kobaltu i żelaza w wybranych przemianach związków epoksydowych. Miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2000-2003, charakter udziału: wykonawca.
14. Projekt celowy KBN nr 3 T09B 590/C/98/3798 - Nienasycone żywice poliestrowe o zmniejszonej zawartości styrenu, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 1999-2000, charakter udziału w projekcie - wykonawca.
15. Projekt badawczy KBN nr 3T09A 038 011, Pseudoklasyczne modele procesów polimeryzacji i depolimeryzacji, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 1997-1999,charakter udziału w projekcie: pierwszy główny wykonawca.
16. Projekt badawczy KBN nr 2 2713 92 03 (1992-1994), Modelowanie procesów agregacji i fragmentacji, miejsce realizacji: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 1992-1994, charakter udziału w projekcie: pierwszy główny wykonawca.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję